Fietskansen

Naast de algemene ideeën om Hilversum fietsvriendelijker te maken, verzamelen we, samen met Hilversummers, de belangrijkste Fietskansen en Fietsknelpunten van Hilversum. Waar kan het veiliger, beter, comfortabeler?

De resulterende lijst is opgesteld aan de hand van het aantal meldingen (zie onder), en ongevallendata. Op deze plekken zou Hilversum als eerste aan de slag moeten om fietsen veiliger en leuker te maken.

Heb je ook een kans of knelpunt gespot? Geef het door, door middel van de kaart onderaan deze pagina. Of neem contact met ons op.

De Top-20

1 Kruising bij Oosterspoorplein
Hier komen vijf wegen bij elkaar: Zuiderweg, Kleine Drift en Stationstunnel. Een druk punt.
Autoverkeer en fietsverkeer wringen zich samen in noord-zuid-richting, terwijl fietsers uit de tunnel komen en slecht zichtbaar zijn.
Dit is onderdeel van het project Bruisend Hart (Plan Oost).
Oplossing: dit punt autoluw maken, en de kruising waar mogelijk ‘ontvlechten’.

2 Schapenkamp
Waarschijnlijk de drukste ‘fietsstraat’ van Hilversum. Ook degene die het minst fietsvriendelijk voelt. En dan verandert de situatie ook nog (vrijwel) wekelijks. Ook de komende jaren nog. Onoverzichtelijkheid en smalle fietspaden, soms ook nog tweerichting, vormen het grootste probleem.
Gelukkig wordt er hier hard aan gewerkt, in het kader van project Stationshart. Als onderdeel van de Doorfietsroutes krijgen de fietspaden een hoogwaardig wegdek, weinig obstakels, en voorrang waar mogelijk.

3 Rotonde Diependaalselaan en Utrechtseweg
Fietspad krap. Zeer druk met auto’s, vooral in spits. Onderdeel van doorfietsroute.
Een veilig ontwerp, bijvoorbeeld ongelijkvloers (zie Berenkuil Utrecht), zou hier niet misstaan. De Doorfietsroute naar Utrecht zou eventueel oostelijker kunnen komen.

4 Fietstunnel Station
Deze tunnel is eigenlijk te smal voor al het fietsverkeer, zeker met verschillen in grootte en snelheid. De fietsenmaker meldt veel ongelukken. Het begin en eind van de tunnel hebben een onoverzichtelijke oversteek (zie bij 1. en 2.).
Verbreding kan, maar is duur. Een fietstunnel op de oude plek van Grote Spoorbomen zou uitkomst bieden.
De fietsenstalling krijgt op termijn een andere ingang.

5 Kleine Spoorbomen
Hier bevinden zich te veel kruisende wegen (5 westelijk, 3 oostelijk van de spoorlijn) op een kleine ruimte.
Deze spoorbomen worden over een paar jaar gesloten voor regulier autoverkeer.

 

6 Alexiatunnel
De zuidkant komt uit op een woonerf, zonder belijning of sturing voor fietsers.
Aan de noordkant mengen auto’s direct na de tunnel met overstekende fietsers, zonder VRI.
Deze oversteek is onderdeel van de DFR Amersfoort.
Het zou goed zijn het DFR-tracé direct langs het spoor te leggen, over de tunnel heen.

7 Kruising Havenstraat en Vaartweg
Een van de grootste bottlenecks in het centrum. Een druk punt, zowel voor auto-, bus- als fietsverkeer. De opstelstroken voor fietsers zijn veel te smal.
Als de Kerkbrink geen doorgaande fietsroute meer zou zijn, dan zou dit punt nog drukken kunnen worden.
Het autoluw maken van de Havenstraat zou hier een gunstige werking op hebben. Autoverkeer wordt naar de buitenring geleid, in plaats van langs het centrum.

8 Bosdrift
Deze fietsradiaal is gevaarlijk omdat auto’s hier 50 km/u mogen, en er geen vrijliggend fietspad is. De Bavinckschool ligt aan de Bosdrift, heeft een onveilige oversteek, en heeft daarom aandacht van de gemeente.
Toekomstplannen voor de Havenstraat en Gijsbrecht hebben hier impact op de verkeersstromen.
Maak hier een 30 km/u-zone van, of nog beter: een fietsstraat. Deze kan overigens ook aan de vrijwel parallel lopende Hilvertsweg worden gerealiseerd.

9 Emmastraat
Dit is een drukke autoroute, zonder vrijliggend fietspad, en met een school.
De Doorfietsroute naar Utrecht zou via het Wandelpad kunnen lopen. Maatregelen die doorgaand verkeer door het centrum heen verminderen, zullen hier een gunstige uitwerking hebben.

10 Kruising Kleine Drift en Minckelersstraat
Het oversteken van de Minckelersstraat is lastig, door gebrek aan goede vluchtheuvel. Bewoners zien hier al jaren ongelukken en bijna-ongelukken. in 2022 was hier helaas een dodelijk ongeval.
Fietsers gaan veel over de stoep omdat verderop oversteek mist.
Een betere inrichting van dit kruispunt, tesamen met het 30 km/u van de Minckelersstraat, zou hier de oversteek veiliger maken.

11 Kruising Koningsstraat en Neuweg
Deze kruising is erg beroerd ontworpen. Stoepranden, steile drempels, en een wirwar aan rijstroken werden onoverzichtelijkheid en onveilgheid in de hand.
Een herontwerp van deze kruising is nodig. Voorrang voor het verkeer in de Koningsstraat zou hier mogelijk vereenvoudigend werken.

12 Noorderweg
De fietspaden zijn te smal, en worden deels gedeeld met voetgangers. Wegdek fietsstrook is slecht, terwijl er asfalt ligt voor auto’s. Erg druk met auto’s.
Na het sluiten van de Kleine Spoorbomen (zie nr 5) zou deze straat autoluwer, en eenrichtingsverkeer, moeten zijn.

13 Groest
Het middelste deel van de Groest is nu nog steeds verboden voor fietsers, terwijl goede noord-zuid-verbindingen hard nodig zijn, als knooppunt in veel routes. Zeker nu op de Schapenkamp gewerkt wordt. Dat effect wordt sterker als de Kerkbrink zijn N-Z route verliest.
De Groest kan worden heringericht als ‘Shared Space’ met voetgangers. Op zijn minst zou de mogelijkheid moeten bestaan tot fietsen op rustige tijden.

14 Kerkbrink
Scooters en ander ‘snelverkeer’, niet de fietsers, vormen nu een probleem.
Het is noodzaak de drie fietsroutes over de Kerkbrink te handhaven, met een lage maximum snelheid. De Kerkbrink is een essentiële schakel in het fietsnetwerk. Een combinatie van slimme belijning en handhaving zou veiligheid en comfort van de voetganger hier verhogen.

15 Kruising Kamerlingh Onnesweg, Jan v/d Heijdenstraat en Liebergerweg
Dit is een onduidelijke, gevaarlijke oversteek. Auto’s uit Alexiatunnel (zie nr 6) hebben geen overzicht. De basisschool Wilgetoren ligt hier direct naast. Ook is dit punt onderdeel van de doorfietsroute van en naar Amersfoort.
De doorfietsroute naar Amersfoort zou over de tunnel kunnen lopen. Indien voldoende comfortabel ingericht, dan zal dit ook (fiets)verkeer wegnemen van het kruispunt.

16 Kruising Johannes Geradtsweg, Ludenstraat en Hoge Larenseweg
De oversteek is wat onoverzichtelijk. Vooral vanaf Den Uylplein is er voor de fietsers geen zicht op verkeer vanuit de Ludenstraat, en onduidelijke voorrangssituatie met de parallelweg.
Zoals overal op het hoofdnet, zouden fietsers op de Joh. Geradtsweg voorrang moeten hebben ten opzichte van het kruisende wijkverkeer.

17 Gijsbrecht van Amstelstraat
Smalle fietspaden, direct naast parkeerplaatsen. Geparkeerde fietsen, fietsers en voetgangers zitten elkaar in de weg.
De gemeente is met een herontwerp bezig. Wij pleiten voor een fietsstraat, met het liefst eenrichtingsverkeer voor de auto.

18 Wandelpad
Het wegdek is matig. Hekjes en een smal fietspad dat gedeeld wordt met voetgangers vormen een bottleneck voor doorgaand verkeer.
Dit kan onderdeel worden van een veilige en comfortabele doorfietsroute, die dan niet meer over de drukke Emmastraat hoeft te lopen. Fijn asfalt is nodig. De bottleneck kan worden opgelost door de vrijliggende grond tussen fietspad en spoor te gebruiken en zo fietsers en voetgangers te ontvlechten.

19 en 20
Er zijn nog twee plekken in de top-20 vrij voor suggesties van Hilversummers. Geef ons middels de kaart hieronder door welke concrete kansen je nog meer ziet!


Klik hier om je eigen punt toe te voegen.
Zie onder voor toelichting.

In de kaart gebruik je de zoekbalk om de lokatie te vinden, en de groene knop ’toevoegen’ om een marker toe te voegen.

kaarthulp