Actief worden

Heb je een goed idee om het gebruik van de fiets te stimuleren? En wil je woorden omzetten in daden? Word dan samen met ons actief! Hieronder staat wat je kunt doen, en hoe we dat samen kunnen oppakken.

lifting-bike

Wij zijn de Fietsersbond, afdeling Hilversum. We zijn een klein team, bezig met de fietspaden in Hilversum beter te krijgen. Meer fietspaden, in een netwerk, comfortabeler, veiliger, en meer parkeergelegenheden op belangrijke plaatsen.
De gemeente is degene die alles beslist en uitvoert. Die is bezig met veel plannen en projecten.
Wij maken gebruik van de gewone democratische middelen. Veel bespreken met projecten, stukken van de gemeente lezen of naar een informatie-avond gaan. Soms spreken we in in de raad, of overleggen we met raadsleden. Regelmatig melden hierover wat op social media, in onze nieuwsbrief, of hebben we een stand bij een belangrijke plek of relevant evenement.
Soms denken we na of nog meer acties willen doen. Verlichtingsactie? Tellen van fietsers, meten van fietspaden, interviews met fietsers? Lessen op scholen? We komen eigenlijk handen en voeten tekort.

Onze principes: We doen alles wat goed voor de fietsers is, in een goede werkrelatie met de gemeente. We zijn hierbij a-politiek, want fietsen is niet links, midden of extreem. Fietsen is gewoon, gezond, leuk en gelukmakend en dat gunnen we zoveel mogelijk Hilversummers.

Zie jij jezelf hieronder terug in een van onderstaande rollen?
Mail ons dan! [email protected]

VerlichtingsVerleider
➢ Doel: Verlichtingsactie uitvoeren.
➢ Omschrijving: We willen elke herfst een verlichtingsactie doen. Op de Groest/Kerkbrink/Arenapark/bij middelbare scholen een dagdeel (of 2?) staan. Verlichting controleren, doorverwijzen naar fietsenmakers en evt. andere lampjes aanbieden.
Als er voldoende mensen actief zijn, kunnen we tegelijk aanbieden de banden even op te pompen en een fietsketting te smeren.
Als er een organisator zich aanmeldt, zijn er misschien wel bonnen te regelen bij de gemeente (afdeling armoedebestrijding), waarmee jongeren en uitkeringsgerechtigden bij een fietsenmaker of bij het Klusklooster een goede lamp kunnen laten installeren.
Het organiseren van de actie doet onze huidige groep. Misschien kun je daar in de voorbereiding ook een stukje verschil in maken?
➢ Competenties: vriendelijk, geduldig. Enig organisatievermogen (stand opbouwen). Bonuscompetenties: je kunt sponsoring regelen of iets bij de gemeente regelen en afspreken. Dan moet je daarover ook een stukje verslag afleggen (half A4tje)
➢ Uren: per jaar 1 of meerdere dagdelen naar keuze.

Staan voor de Fietsersbond
➢ Doel: stand bemensing
➢ Omschrijving: Op verschillende momenten in het jaar staan we met ons standje. Om informatie over een groot project te geven (en wat dat voor fietsers betekent), met verkiezingen, bij grote evenementen of een vrijwilligersmarkt (leden werven). En wie weet wel in de toekomst als onderdeel van een rustige informatieve actie richting de gemeente.
➢ Competenties: Vriendelijkheid. Kunnen uitleggen (de tekst komt van onze groep). Geduld. Kunnen samenvatten. Grenzen kunnen stellen.
➢ Uren: 1 of meer keer per jaar 3 uur.

Beeldmaker
➢ Doel: maken van foto’s of korte filmpjes
➢ Omschrijving: Wij weten de knelpunten vaak wel, maar leg dat maar eens uit. Dat gaat veel makkelijker als we er een foto of filmpje van hebben. Kun jij een foto of filmpje maken dat het probleem uitlegt? Waar fietsers (in actie) op staan? En dat voldoet aan onze regels voor privacy?
➢ Competenties: Foto’s/films kunnen maken (met je eigen camera/smartphone). Het beeldmateriaal kunnen versturen en opslaan. Flexibel (we vragen onregelmatig om foto’s, maar het is fijn als je dan op redelijk korte termijn een beetje tijd kan maken) Bonuscompetentie: Het beeldmateriaal kunnen bewerken, als je dat nodig vindt, of als wij er nog iets anders mee willen. Bonuscompetentie: creatieve ideeën om het probleem in een filmpje te verwerken. Bonuscompetentie: een verhelderend filmpje kunnen organiseren en realiseren (script schrijven en productie).
➢ Uren: 1-4 uur per verzoek. Aantal verzoeken is in overleg.

Meelezer
➢ Doel: up to date blijven van de gemeenteplannen
➢ Omschrijving: Van een project of knelpunt in de gemeente hou je alle documenten bij. Je leest wat de gemeente ons stuurt aan plannen en ontwerpen. Je gaat eventueel een keer luisteren bij een raadsvergadering als je project daar besproken wordt. Je leest de artikelen hierover in de krant.
En dit alles kun je samenvatten en uitleggen aan de andere leden van onze groep. Jij weet dus hoe het proces en de verkeerstechnische details er nu voor staan. (en een beetje van de geschiedenis ook?)
➢ Competenties: digitaal vaardig genoeg om materiaal van de website te halen, lezen, analytisch vermogen, samenvatten en eenvoudig kunnen uitleggen (schriftelijk). We kunnen helpen handigheidjes van mail en digitale media verder te leren, technische achtergrond info te geven, uitleg over hoe de gemeente werkt.
➢ Uren: 1-8 per week, in overleg. Voor sommige projecten 1-3 uur per maand.

Inspreker
➢ Doel: Bij de gemeente de Fietsersbond vertegenwoordigen en zichtbaar houden.
➢ Omschrijving: Soms komen de informatie avonden en inspreekavonden allemaal tegelijk. Dan kunnen we met onze groep niet overal tegelijk aanwezig zijn. Wil jij dan meedoen met luisteren of inspreken? Vooraf praten we je bij over het project (en hebben we documenten voor je om te lezen). Bij inspreken krijg je een tekst of steekwoorden mee, zodat jij je comfortabel in het onderwerp voelt. Dat zijn we aan onze (fietsen)standaard verplicht.
Na die avond vertel je ons wat de reacties waren op die avond en wat je vermoedt dat er verder nog speelt.
➢ Competenties: kunnen spreken over een onderwerp, een onderwerp kunnen doorgronden (lezen en begrijpen. En graag alles vragen waar je zaken niet begrijpt of onlogisch vindt). Kunnen luisteren, naar wat er letterlijk wordt gezegd (en een stukje van wat er ‘zweeft’ rondomheen), en dat kunnen samenvatten in een mail of telefoongesprek achteraf. Of je aantekeningen moet kunnen maken, mag je zelf beoordelen.
➢ uren: 6 uur per keer dat je inspreekt, verdeelt over 1-2 weken.

Penningmeester
➢ Doel: de financiën vooruitzien, bijhouden en rapporteren.
➢ Omschrijving: Onze penningmeester heeft niet veel werk, maar wil deze rol op termijn wel neerleggen. Kun jij 1x per jaar een budget maken en 2x per jaar de uitgaven op een rij zetten? En tussendoor voor iedereen de onkosten declareren in het Fietsersbond systeem? De bonnetje sturen we via de mail.
Verder ben jij het 2e paar ogen op de uitgaven, dus onze zekerheid dat we niet frauderen.
➢ Competenties: Nauwkeurig. Kunnen omgaan met cijfers en Excel. Integer (heb je hier een referentie voor? Dat zou fijn zijn).
➢ Uren: ca. 1 per maand, plus enkele keren per jaar de vergadering bijwonen, in ieder geval de ALV in het voorjaar.

Verbinder Ouders
➢ Doel: contact maken en houden met ouders van (jonge) kinderen
➢ Omschrijving: We willen op diverse basisscholen samen gaan werken met ouders om de scholen veiliger te krijgen. Hiervoor kan de school meedoen aan een programma van de Fietsersbond, of zelf plannen maken hoe kinderen vaker naar school fietsen.
De ouders of de school moeten de problemen opbrengen. In de praktijk moeten zij ook de hun voorgestelde oplossingen aankaarten bij de gemeente (die daar een contactpersoon voor aan het instellen is). Maar veel ouders hebben geen tijd dit te organiseren, een vergadering te regelen, de zaak uit te leggen (of op kaart te presenteren), de vergadering te leiden, acties te noteren en de ouders te helpen dit juist te verwoorden en neer te leggen bij de gemeente. Daar kun jij precies het verschil maken.
De gemeente wil namelijk (speerpunt in het collegeakkoord!) scholen veiliger maken, maar weet de probleempunten niet….. Ga jij hier verbinden en dit organiseren? Alle kinderen die de komende jaren op school zitten in Hilversum, zullen er wel bij varen als fietsen ook voor hen de gewoonte zaak van de wereld wordt om ergens te komen.
➢ Competenties: mensgericht, sociaal, digitaal vaardig en beschikbaar op alle actuele communicatiekanalen, flexibiliteit in planning, geduldig, volhardend, verbindend, kunnen organiseren. Je mag zeker onze kerngroep vragen om hulp voor presentatie- of schrijfvaardigheden, technische info voor verkeersontwerpen en informatie over ambtenaren en processen bij de gemeente.
➢ Uren: 1-6 per week, naar eigen inzicht, volledig vrij in te delen.

Tocht-organisator
➢ Doel: Tocht maken en begeleiden
➢ Omschrijving: N.a.v. een doel dat we samen vaststellen, een route maken die door een groep goed te fietsen is. Deze route nafietsen (en veranderen waar nodig). Eventuele uitleggers regelen en inplannen.
Communicatie rond de tocht regelen (in lokale kranten, onze eigen nieuwsbrief, eventuele sociale media, samenwerking met FietsGilde).
Tijdens de tocht zorg (laten) houden voor alle deelnemers en hun veiligheid. Foto’s (laten) maken.
Korte verslaglegging (laten) maken. (korte zinnen+foto’s voldoen, al is een half A4tje nog fijner)
➢ Competenties: kaart lezen, digitaal vaardig, mensgericht denken, kunnen plannen en organiseren. Wij kunnen zeker helpen met de verslaglegging uitwerken, artikelen schrijven en kaartmateriaal uitwerken.
➢ Uren: enkele malen per jaar (in overleg) 8-24 uur over enkele weken verspreid (volgens je eigen planning).

Excursie-organisator
➢ Doel: Excursie organiseren en begeleiden
➢ Omschrijving: We willen aan onze leden en aan geïnteresseerden graag in de praktijk uitleggen waar het fout gaat, of hoe het goed zou kunnen komen. Wij hebben wel de knelpunten helder en regelmatig ook een oplossing. Maar om dat goed uit te leggen ontbreekt ons de tijd. Kun jij een route/draaiboek maken van de uitleg, en eventuele details organiseren? Eventuele mensen die nodig zijn, hopen we dat je zelf kunt regelen en inplannen, al denken we graag met je mee vanuit onze kennis en netwerken.
Communicatie rond de tocht regelen (in lokale kranten, onze eigen nieuwsbrief, eventuele sociale media, samenwerking met FietsGilde), al helpen hier vast mensen van onze kerngroep aan mee.
Tijdens het evenement zorg (laten) houden voor alle deelnemers en hun veiligheid. Foto’s (laten) maken.
Korte verslaglegging (laten) maken. (korte zinnen+foto’s voldoen, al is een half A4tje nog fijner)
➢ Competenties: creatief, kunnen plannen en organiseren, voldoende digitaal vaardig, mensgericht denken.
➢ Uren: enkele malen per jaar (in overleg) 8-24 uur over enkele weken verspreid (volgens je eigen planning)

Data-activist
➢ Doel: knelpunten omzetten in cijfers en woorden.
➢ Omschrijving: We zien allerlei knelpunten en problemen in Hilversum. Voor raadsleden en ambtenaren blijkt dat vaak te vaag om er mee aan de slag te gaan, tenzij we het knelpunt kunnen omzetten in de juiste cijfers en letters. Als we die in onze brieven en inspraakavonden verwerken, maakt dat veel indruk merken we.
Maar wij hebben nu geen tijd om op een knelpunt fietsers te tellen, of op een route fietspaden te meten. Soms werkt het om (super)korte interviewtjes of enquetes met fietsers te houden, bijvoorbeeld bij een kruising of stoplicht (1 minuut).
Ook zouden we graag een meldpunt opzetten waar (bijna) ongelukken bijgehouden zouden worden.
Kun jij ons helpen met 1 van deze acties? We kunnen je helpen met het organiseren van de actie (welke probleem, welke meting of enquete, formulier maken voor terugkoppeling).
➢ Competenties: Nauwkeurigheid. Iemand die vraagt wat er niet duidelijk is.
➢ Uren: 3-8 uur per actie, met enkele keren een halfuur voorbereiding (online?). Het meldpunt zou meer tijd kosten.

Les geven
➢ Doel: (1) Les geven op een school, of aan raadsleden.
➢ Omschrijving: We willen graag meer bekend worden. Bij ouders van fietsende kinderen (basisschool allereerst). En soms bij raadsleden of partijen in de gemeente raad. Zou jij dan het verhaal willen vertellen wat de Fietsersbond is, en wat we als afdeling doen? Het verhaal (+ powerpoint presentatie) maken we als afdeling, maar we zoeken iemand die naar de scholen etc. gaat. En die daarna vertelt hoe het ging en welke vragen het opleverde (en eventuele andere leuke opbrengsten)
➢ Competenties: Enthousiast spreker. Moet kunnen luisteren naar alle soorten sprekers en vragenstellers. Geïnteresseerd genoeg in ons werk om de stand bij te houden (dat kan online, of bij onze vergadering). Terugkoppeling kunnen geven (per mail, online of telefoon).
➢ Uren: 1x 3 uur voorbereiden, daarna 2-5 uur per keer.

Enthousiast geworden? Zie jij jezelf in een van deze rollen? En denk je dat je de competenties hebt? Of lijkt het je leuk, maar zou je het anders aanpakken?
Dan willen wij vast verder praten over het hoe en wat er kan voor jou en ons!
Mail naar: [email protected] of bel/app 06-10082928.