Fietscoach

De gemeente Hilversum biedt via de Buurtsportcoach Fietsen een divers programma aan fiets-activiteiten.

gerda

Buurtsportcoach Fietsen Hilversum
Maak kennis met…
Gerda Postma

Buurtsportcoach Fietsen
Fietsen levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit, het sociale netwerk en zelfredzaamheid van inwoners. De buurtsportcoach Fietsen zet zich in om zoveel mogelijk inwoners van Hilversum veilig aan het fietsen te krijgen en te houden.

In Hilversum is al een breed aanbod van fietsactiviteiten dat door verschillende organisaties wordt aangeboden. De buurtsportcoach Fietsen brengt het aanbod aan fietsactiviteiten, fietsroutes, duo-fietsen en fietslessen in Hilversum in kaart en organiseert zelf fietslessen voor groepen waarvoor nog niet in de behoefte
voorzien wordt.

Ook voert de buurtsportcoach Fietsen in Hilversum het programma Doortrappen uit. In samenwerking met professionele partners worden activiteiten
georganiseerd om de bewustwording en de kennis over veilig fietsen voor senioren te vergroten, worden veilige fietsroutes in kaart gebracht en faciliteren
we inwoners om te oefenen in een veilige omgeving.

Bij de buurtsportcoach Fietsen kun je terecht als je graag veilig wilt (blijven) fietsen en daar een steuntje in de rug bij nodig hebt.
Samen kijken we waar, wanneer en hoe dit mogelijk is.

Contact
Gerda Postma
e-mail: [email protected]
telefoon: 06-21444126

sportservice

Meer informatie over buurtsportcoaches?
Neem dan contact op met onze coördinator buurtsportcoaches Yvonne van
Langen
e-mail: [email protected]
telefoon: 06-31022180