De Gijsbrecht — doorstromen of verblijven?

gijsbrecht

De Gemeente Hilversum is druk bezig plannen te maken voor de herinrichting van de Gijsbrecht. Er is aan bezoekers, bewoners én ondernemers gevraagd wat zij belangrijk vinden.
De uitkomst: een ‘verblijfsgebied’ met goede bereikbaarheid voor vooral de fiets.
De plannen? De Gijsbrecht blijft een doorstroomfunctie behouden.
Hieronder lees je waarom dat geen goed idee is.

De samenvatting:

De Fietsersbond is van mening dat de functie ‘doorstroom van gemotoriseerd verkeer’ van de Gijsbrecht flink moet worden beperkt, of helemaal moet worden weggenomen. Dit komt ten goede van veiligheid, verblijfskwaliteit, en is conform het doel van het project, principiële keuzes volgens de Omgevingsvisie, en van de participatie-opbrengst daarin.
Dit alles kan simpelweg worden gerealiseerd door de Gijsbrecht ofwel tot een Fietsstraat (auto te gast) te maken, ofwel eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer in te stellen.

Hier lees je waarom:

1. De wens is een verblijfgebied te realiseren. Net als in het centrum hoef je je in zo’n gebied als voetganger of fietser niet druk te maken over al te veel gemotoriseerd verkeer. Dat winkelt wel zo prettig! Doel van het project is immers o.a. “de barrièrewerking van de straat te verminderen.”
Echter, de doorstroomfunctie moet koste wat kost worden behouden, en dus zullen er in twee richtingen auto’s, busjes, én fietsers moeten passeren. Meer dan 6000 auto’s per dag. Met alle snelheidsverschillen van dien.
Dat botst. Letterlijk.

2. De argumentatie dat autoverkeer uitwijkt naar de Diependaalselaan is zwak: bij beperking van autoverkeer verdampt een deel (men neemt de fiets!), en het deel dat overblijft voegt slechts marginale druk toe op de buitenring.
Doorstroom van autoverkeer moet worden opgelost op die plekken die daarvoor zijn bedoeld: de buitenring, en niet het winkelgebied.

3. Het samenvoegen van alle verkeersstromen over één centrale rijbaan, zonder het verkeer veel te willen verminderen, zal leiden tot onveilige situaties. Het is goed dat fiets- en voetgangersverkeer wordt ontvlecht, maar niet ten koste van het veilig kunnen fietsen.

4. De voorgestelde venstertijden voor laden en lossen vallen op een gedeelte van de Gijsbrecht samen met de spits van het verkeer. Ook dat draagt niet bij aan de veiligheid, en zeker niet aan het fietscomfort.

5. Uit de participatie van de Omgevingsvisie blijkt duidelijk dat hardere keuzes wenselijk zijn, en dat 76% van de Hilversummers meer ruimte voor de fiets wil, mogelijk ten koste van die voor de auto. Ook kiest de gemeente, waar nodig, voor voetgangers en fietsers boven auto’s.
Dit is een van de eerste grote projecten die recht kunnen doen aan deze principes, door de doorstroomfunctie voor de auto flink te beperken. Die keuze wordt, helaas, niet gemaakt.

De Fietsersbond is blij met het voornemen om flink wat fiets-stallingscapaciteit toe te voegen, ook voor afwijkende voertuigen. Dat helpt bij het winkelbezoek!

Wij wensen de Raad veel wijsheid bij het nemen van een besluit over dit plan.
Onze tip: neem de functie van deze openbare ruimte als uitgangspunt, niet de mobiliteit.

Categorieën