De fiets centraal in de winkelstraat?

De Gijsbrecht — een kans voor ondernemers en bezoekers!

gijsbrecht

Er gaan steeds meer stemmen op om de Gijsbrecht autoluw te maken, en de fiets hier als primair vervoermiddel de juiste hoeveelheid ruimte en gemak te geven. Pakt de Gemeente Hilversum deze kans? De participatie voor herinrichting gaat van start! Maar … zijn er niet te veel randvoorwaarden?

Al jaren wordt gesproken over het herinrichten van de Gijsbrecht van Amstelstraat. De ‘Gijsbrecht’ is een mooie winkelstraat in Hilversum Zuid, maar de auto heeft er volgens bezoekers en ondernemers een veel te dominante positie. En dat terwijl maar 25% van de bezoekers per auto naar de Gijsbrecht komt!* De 50% die per fiets komt, en de 25% voetgangers moeten het doen met veel minder ruimte.

De roep om het autoluw maken van de Gijsbrecht is er dus. De gemeente heeft dit steeds tegengehouden met het argument dat dan de Diependaalselaan dan te veel belast zou worden. Meermaals heeft onderzoek echter aangetoond dat dit niet het geval zal zijn. Het gemeentelijk verkeersmodel houdt immers geen rekening met het ‘verdampen’ van verkeer als je een netwerk aanpast. Kortom: een fietsvriendelijker Gijsbrecht vermindert netto het aantal auto’s.

De gemeente vindt het gelukkig nu wel tijd voor een herinrichting. Mede-aanleiding is een rapport dat in opdracht van de ondernemers is opgesteld. Er wordt een participatietraject opgestart, waarin eenieder mag aangeven wat er op de Gijsbrecht zou kunnen veranderen.
Echter, ondanks de wens het autoverkeer te verminderen, werd wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd:

• Er blijft tweerichting verkeer voor auto’s
• Het aantal auto parkeerplaatsen mag niet verminderen
• De rijbaan staat vast

De participatie richt zich dus op het ‘inkleuren’ van de al getekende lijnen en voorwaarden. Als gevolg van deze voorwaarden blijft er tweerichtingsverkeer voor auto’s en gaat de fiets naar de rijbaan. Hierdoor komt aan de randen meer ruimte vrij voor voetgangers, terrassen, groen, en fietsparkeren.
Inmiddels heeft de gemeente wel het uitgangspunt dat het aantal autoparkeerplaatsen niet mag verminderen losgelaten.

De participatie-planning is als volgt:

• Rond 20 december kwam er een online vragenlijst beschikbaar
• Fysiek op straat kunnen wenskaarten ingevuld worden.
• In januari wordt een schets van de toekomstige inrichting gemaakt
• Een voorlopig ontwerp volgt dan tussen april en juni 23.

In dit plan gaan ook de kruispunten met de Neuweg en de Bosdrift meegenomen worden; in deze straten moet ook (deels) de maximumsnelheid verlaagd worden naar 30 km/h.

Onze conclusie van de nu gehanteerde uitgangspunten is dat er hiermee een hoop gemeenschapsgeld uitgegeven gaat worden, terwijl er aan de leefbaarheid, de ruimte voor fietsers en de hoeveelheid groen weinig zal veranderen. Als we kijken naar het Koopstromenonderzoek 2021 en het onderzoek van bureau Goudappel dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd zien we het volgende:

• De meerderheid van de bezoeker naar de Gijsbrecht gaat te voet of per fiets; slechts 25% komt met de auto. En dan wordt de ruimte voor de auto als uitgangspunt en als onaantastbaar gehanteerd!
• Bureau Goudappel concludeert dat om het autoverkeer te beperken er meer zal moeten gebeuren m.b.t. de inrichting van de straat en dat het behoud van het aantal parkeerplaatsen conflicteert met de wens om te vergroenen en het voor fietsers aantrekkelijker te maken (meer fietsparkeerplaatsen). Zij concluderen dat de plannen iets meer fiets en voetganger en iets minder auto betekenen. Maar ook niet meer dan dat.
• De Gijsbrecht is een Hoofdfietsroute in het Hilversumse Fietsnetwerk; rekening dient te worden gehouden met doorgaand fietsverkeer.

Hier kunnen we met zijn allen een grotere, en gedurfder, stap richting echte duurzaamheid zetten.

Kortom, werk aan de winkel:
• Laat je mening horen: tot 15 januari via de wenskaarten in winkels op de Gijsbrecht en in het voorjaar wanneer de voorlopige plannen worden gepresenteerd.
• Gemeente, luister naar de ondernemers, de bewoners, en naar de bezoekers van de Gijsbrecht!

Oh, en we parkeren de fiets natuurlijk graag direct bij de winkels, en niet bijvoorbeeld op het parkeerterrein van Flight Deck bij de Clemenskerk :-).

Met fietsende én winkelende groet,
De Fietsersbond Hilversum

* bron: Koopstromenonderzoek 2021

Categorieën