Plannen en acties

In Hilversum zijn we op dit moment bezig met de omgevingsvisie, de snelfietsroute naar Amersfoort en gesprekken met de gemeente over fietsbeleid algemeen.