Jos Oude Elferink

Penningmeester

Werkt al lang mee om fietsen in Hilversum prettig en veilig te maken. Praat even makkelijk mee over SFR Amersfoort als over herinrichting Huizen. Is ook vertegenwoordiger in het landelijk platform van de Fietsersbond. Verder vleermuiskenner en verdienstelijk fotograaf.