Fiets-overkappingen in voortuinen?

De Neptunusstraat in Hilversum (Streetview)

Onlangs begon de gemeente Hilversum een handhavingsactie op fiets-overkappingen in de Neptunusstraat. Hieronder onze visie.

De gemeente Hilversum gaat handhaven op bouwwerken in voortuinen, waaronder fietsoverkappingen die veel Hilversummers hebben gebouwd om veilig hun (bak)fiets te stallen. Er bestaat hier immers bouwregelgeving over. We moeten het beschermd stadsgezicht beschermen, aldus de gemeente.

Op het eerste gezicht een logische stap. Niet iedereen mag overal bouwen, en er bestaat daarom een procedure voor vergunningen voor bouwwerken hoger dan een meter.

Maar er speelt een ander belang: het stimuleren van fietsen. Dat staat luid en duidelijk in het college-akkoord. Inclusief het veilig kunnen stallen, zowel thuis als op de plaats van bestemming. De vraag om veilige stallingen op straat werd desondanks afgewimpeld.

Een uitgelezen kans voor de gemeente om over regels, procedures en afdelingen heen te stappen, en te laten zien waar ze voor staat. De straten staan vol auto’s, die ook niet thuishoren in het oorspronkelijke stadsgezicht, maar wel het beeld bepalen. Op de plek van één parkeerplaats passen drie bakfietsen. Waarom niet een goede ontwerper vragen een veilige, stijlvolle stalling te bedenken die wél in dat beeld past?

Tot het zover is kunnen bewoners met een bakfiets een hoes gebruiken, óf hun voortuin-overkapping op wielen zetten: zo zijn het voertuigen, en geen bouwwerken.

————————

Inmiddels reageerden ook enkele buurgemeenten:

Dat er de afgelopen jaren een explosieve toename is geweest van het aantal bakfietsen is de regiogemeenten niet ontgaan.
De gemeente Huizen ervaart daar echter nauwelijks extra overlast van. Gooise Meren en de BEL-gemeenten geven aan dat zij het zelfs als een positief punt zien. „Geen voordeel zonder nadeel”, vindt Gooise Meren.

„Wij zijn blij dat mensen de fiets pakken en niet de auto. Een auto neemt veel meer ruimte in dan een fiets, maar een bakfiets neemt weer meer ruimte in dan een gewone fiets. Dat kan weleens problemen geven bij het fietsparkeren bij scholen, of de markt. Fietsenstallingen zijn vaak nog niet ontworpen op bakfietsen. Daar zullen we in de toekomst rekening mee houden bij de ruimtelijke inrichting.”

————————

Dit nieuws verscheen in de Gooi- en Eemlander (premium):

Categorieën