Tot 17 april de tijd om je stem te laten horen!

Zienswijze Omgevingvisie

zienswijze

Hilversum is bezig een Omgevingsvisie vast te stellen. Naar onze mening maakt men hier niet de juiste keuzes, maar deze visie gaat wel het beleid in de komende 20 jaar bepalen. Laat daarom ook je stem horen middels een Zienswijze!

Beste Fietsersbond-leden en Fietsliefhebbers,

Het is tijd! Tijd om een zienswijze in te dienen voor de Omgevingsvisie die het college van de Gemeente Hilversum wil vaststellen.

Wat is de Omgevingsvisie? Een uitgebreid document dat beschrijft waar we met Hilversum naar toe willen, tot aan het jaar 2040. Het gaat jarenlang de basis vormen voor gemeentelijk beleid, vooral op het gebied van (vooral) ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.

Die twee zijn nauw met elkaar verweven. Het is dus goed te lezen dat in de concept-Omgevingsvisie bijvoorbeeld te lezen staat dat de fiets een grotere rol krijgt, er doorfietsroutes komen, en verkeersveiligheid rondom scholen wordt bevorderd.

Maar … veel concreter wordt het bij de ‘maatregelen’ niet. Geen duidelijke keuzes, geen haalbaarheid of toetsbaarheid, geen normering. We verwachten iets als ‘in 2040 vinden alle korte verkeersbewegingen per fiets plaats’ of ‘driekwart van de Hilversummers prefereert de fiets boven de auto’, maar niets van dit al.
En dit terwijl ‘meer fietsen’ een van de krachtigste maatregelen zou zijn om de druk op de openbare ruimte te helpen verlichten.

De intentie lijkt goed, maar er wordt niet doorgepakt. Geen leiderschap, geen concrete en heldere keuzes, geen daadkracht. Beslissingen over de openbare ruimte waren nog nooit zo belangrijk, maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Het is echter nú het moment.

Laat van je horen!

Wat kunnen wij doen? Het antwoord daarop is eenvoudig: het indienen van een zgn. ‘Zienswijze‘. Dit is een formele stap in de participatie, waar het college op zal moeten reageren. Vele Hilversummers zullen hun kijk op de Omgevingsvisie laten weten, en de Fietsersbond sluit graag aan.
Als Fietsersbond Hilversum zullen we onze zienswijze indienen, en op onze website plaatsen. Maar ook een oproep aan eenieder: als je (enige) invloed wilt hebben op hoe Hilversum er uit ziet, en hoe Hilversummers zich bewegen in de nabije en verdere toekomst, dien dan ook een eigen zienswijze in. Hoe meer we van ons laten horen, des te krachtiger het signaal dat klinkt.

Het indienen is makkelijker dan je wellicht denkt. Dit kan via een mailtje naar [email protected] (vermeld naam, adres, en onderwerp ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Hilversum 2040’), of het invullen van een formulier op de website (zie onder). Dit kan tot 17 april 2023.

Het college bundelt dan alle zienswijzen in een zienswijzennota. Alle zienswijzen worden daarin – geanonimiseerd – opgenomen en voorzien van een reactie. Dit wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad en is dan ook openbaar. Wijzigingen die volgen uit de zienswijzen en reacties worden opgenomen in het raadsvoorstel voor vaststelling van de Omgevingsvisie. Dit staat gepland voor 28 juni. Vaststelling van de Omgevingsvisie volgt dan op 19 juli.

Wij hopen op veel zienswijzen!

Met fietsende groet,
de Fietsersbond Hilversum

—————————

kleine-drift
Beeld uit de Omgevingsvisie. Is deze oversteek wel veilig?

Handige links

• Info van de Gemeente: link
• De concept-Omgevingsvisie zelf (pdf): link
• Bouwstenen voor een zienswijze: link
• Inloopdagen Gemeente, voor toelichting en hulp, en formulier Zienswijze: link
• Zienswijze van een groep organisaties, die wij mede onderschrijven: link

Categorieën