Woensdag 26 maart, De Geus

Algemene Ledenvergadering

rek

Uitnodiging voor de ALV van de Fietsersbond Hilversum op woensdag 26 maart in De Geus

UITNODIGING

Beste medelid van de Fietsersbond,
Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Fietsersbond afdeling Hilversum.
Tijd en locatie:

Woensdag 29 maart om 19:30 uur in buurthuis de Geus, Geuzenweg 84

Mogelijk heb je gezien dat de Fietsersbond afdeling Hilversum het afgelopen jaar enkele malen in de lokale media stond. En we hebben echt stappen gemaakt bij de gemeente Hilversum; we hebben nu regelmatige contacten en de fiets staat in het collegeakkoord. Verder hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers zodat we nu kunnen meepraten bij projecten zoals herinrichting van het stationsgebied, van de Kerkbrink, van de Gijsbrecht en bij de Mobiliteitsvisie en Omgevingsvisie. De eerste veranderingen in ontwerpen hebben we kunnen realiseren.

De fietsersbond afdeling Hilversum maakt het verschil!!
Wil je meer horen, kom dan naar de ALV. Meepraten mag dan zeker ook.

We praten over:
1. Wat is er gedaan in 2022 – Dat wordt een (korte!) speech, die daar ook ter inzage ligt. We willen graag vertellen welke stappen, acties en resultaten de 13 actieve leden in 2022 hebben gedaan. Voor de mensen die niet kunnen: na de ALV is dit verhaal op onze website te lezen.
2. Wat zijn de plannen voor 2023: betekenis FB op incidentele en structurele basis
3. Ons plan en kaart voor doorfietsbaar Hilversum
4. Het verslag ALV 2022
5. We willen nog meer doen, maar zoeken voor bepaalde taken nog mensen die een keer een dagdeel over hebben. Denk alvast na of je ook bij deze groep mee wil doen het verschil te maken.
6. Rondvraag

We sluiten af met een hapje en drankje.

Tot ziens!

Categorieën