Visie: maak nú plannen voor Veiligheid, Netwerk en Stallingen!

De fiets als eerste keuze

De fiets als eerste keus binnen Hilversum. Dat lijkt voor ons als Fietsersbond zo vanzelfsprekend. Maar voor veel Hilversummers is het dat niet. En dat terwijl men wel wíl fietsen, zo blijkt onder andere uit het onderzoek rondom de Omgevingsvisie.

Hoe komt dat? Er blijken meerdere factoren een rol te spelen. Het goede nieuws: via de Omgevings- en Mobiliteitsvisie kan Hilversum deze positief beïnvloeden. We zetten ze op een rijtje:

1. Fietsveiligheid
Veiligheid op één. Dat spreekt vanzelf. Het fietsverkeer groeit, en wordt diverser, terwijl het autoverkeer druk blijft. Dat botst. Helaas soms letterlijk.
We kunnen de Hilversumse straten slimmer inrichten. Dat gaat bijvoorbeeld om simpele zaken zoals belijning, verlichting of de breedte van fietspaden, maar ook om complexere, zoals veilige oversteekplaatsen of fietsstraten. In alle gevallen is het STOMP-principe belangrijk: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility-as-a-Service, en dan pas de Privé-auto. Oftewel: genoeg ruimte en prioriteit voor voetgangers en fietsers.

alexia

2. Fietsnetwerk
Als je van A naar B wilt, dan is het belangrijk dat dat veilig (zie boven), comfortabel én snel kan.
Daar heb je goede infrastructuur nodig: een uitgebreid fietsnetwerk. Hierdoor hoef je niet extra na te denken of en hoe je gaat fietsen. Er zijn nu wel fietspaden, maar die sluiten niet allemaal logisch en fijn op elkaar aan. En dat is wel nodig. Gelukkig is Hilversum een compacte woonplaats: alles kan in principe op de fiets.
De Fietsersbond heeft, letterlijk, in kaart gebracht hoe zo’n fietsnetwerk er uit zou kunnen zien. Hiermee willen wij de gemeente helpen om het fietsnetwerk zo te realiseren, dat alle Hilversummers er prettig gebruik van kunnen maken.
Ook sluit het aan op regionale doorfietsroutes.
Hiermee kan Hilversum een gezonde basis leggen voor veel fietsplezier. En is het ook nog eens sneller om de fiets te pakken, want je vindt makkelijk de weg.

kaart➡ Bekijk hier de kaart

3. Fietsenstallingen
Als je dan van A naar B bent gereden, wil je je fiets ook goed kunnen stallen. Ook hier zijn weer meerdere zaken nodig, zoals veiligheid (alweer!), ruimte (stallingscomfort) en nabijheid (gemak). De (geplande) overdekte fietsenstallingen vormen een goed begin, maar zijn niet toereikend in geval van een snelle boodschap of korte afspraak. Gelukkig neemt een fiets 28 (!) maal zo weinig plek in als een auto(*1), dus zelfs, of juist, in dichtbebouwd gebied is ruimte voor het stallen van fietsen een goede investering. Het prettig kunnen stallen van de fiets is een noodzakelijke voorwaarde voor bereikbaarheid van winkels, horeca, stations en bushaltes, sportfaciliteiten, en openbare gelegenheden. Hiermee vervullen fietsenstallingen zowel een economisch, mobiliteits-, als sociaal doel.

zeedijk

Wat is er nodig om dit alles te realiseren? Planmatigheid. Dat betekent zoveel als: het opnemen van fietsgerichte maatregelen in alle toekomstige ontwikkel- en mobiliteitsplannen. Het begint immers met visie: de fiets op één.
Via beleid en normering zal dit ‘automatisch’ leiden tot een fietsvriendelijke uitvoering van projecten. Dit is iets waar Hilversum om vraagt: maar liefst 78% van de Hilversummers wil immers méér ruimte voor de fiets (*2).
Met het vaststellen van de Omgevingsvisie én ambitieuze klimaatdoelen richting 2040 is dit hard nodig ook. Niet voor niets vraagt Hilversum om het sneller doorpakken op dit gebied!

We hebben hier één en ander uitgebreider neergezet:

➡ De fiets als eerste keuze — waarom?

heide

Samenvattend:
We hoeven niet uit te leggen dat fietsen gezond is. Graag leggen we wel uit dat fietsen een maatschappelijk nut heeft: de fiets neemt (veel) minder plaats in dan de auto, is goedkoper in aanschaf en gebruik, gaat vervoersarmoede tegen, en biedt simpelweg meer geluk. Ook zorgt fietsen voor een grotere mobiliteit, omdat de auto’s die wel overblijven minder in de file staan. En dat is, letterlijk, vooruitgang.

Onze ambitie: in 2030 gaat 80% van de korte ritten per fiets!


Categorieën