Van Doorfietsbaarheid tot Duurzaamheid

Een duurzame Kerkbrink?

kerkbrink

De Kerkbrink krijgt een facelift. Cultuur en Media worden versterkt. Maar hoe zit het met de bereikbaarheid en doorfietsbaarheid? Het is belangrijk om de bestaande fietsroutes te behouden en te versterken.

Hilversum Mediastad. Hilversum Tuinstad. Hilversum Fietsstad. Welke vorm van citymarketing je ook beschouwt, er liggen veel uitdagingen te wachten wat betreft het inrichten van de openbare ruimte en bereikbaarheid. Want we willen wonen en werken, maar ook verblijven en genieten. En, bovenal, duurzaam worden.

Een groot vraagstuk vormen de verkeersbewegingen in en rondom het centrum. De binnenring wikkelt nu veel autoverkeer af. De OV-reiziger heeft een nieuw busstation. Fietsers krijgen een mooie nieuwe stalling. Voetgangers genieten van winkels en horeca. Al die stromen kruisen elkaar ergens, en dat kun je maar beter goed regelen, anders loopt het vast.

De oplossing lijkt te zitten in het afwikkelen van verkeer om het centrum heen. Heb je een andere bestemming, dan word je er omheen geleid. De bussen die nog door het centrum heen rijden, gaan bijvoorbeeld naar de binnenring, de fietsers hebben een doorfietsnetwerk langs het spoor, en voor auto’s hebben we de buitenring.

De Fietsersbond, met een landelijk kennisnetwerk, helpt graag mee hierover na te denken. Nu is een concreet punt op de politiek agenda de herinrichting van de Kerkbrink. De ambities zijn groot: media- en cultuurplein, de verhuizing van bibliotheek hier naar toe, meer bezoekers en een langere verblijfsduur. Maar er zijn meerdere aandachtspunten, want de Kerkbrink is ook een kruispunt van diverse doorgaande fietsroutes.
Fietsers die niet altijd in het centrum moeten zijn, maar er soms ook gewoon langs willen.

Vooral de route Noord-Zuid behoeft aandacht: met de afsluiting van de Groest als fietsroute, en de drukte en bottlenecks op de Schapenkamp, is het hard nodig dat je ook aan de westzijde van het centrum van noord naar zuid, en andersom, kunt blijven doorfietsen. Omdat er een natuurlijke ‘fietsring’ ontbreekt, heb je daarvoor ook de Kerkbrink nodig. Deze verbinding helpt ook het fietsverkeer te verdelen over meerdere verbindingen, en dient mede als aanrijdroute voor ‘s-Gravelandseweg, Langestraat, Herenstraat en Havenstraat.

Onze oproep is dan ook: behoud de drie huidige fietsverbindingen.

Het voorstel om het fietsverkeer via de Oude Torenstraat om te leiden lijkt geen goed plan. Je krijgt dan meerdere kruisende bewegingen (oversteken) over de binnenring, die al regelmatig vaststaat. Beter is het om deze verkeersstromen gescheiden te houden, waarbij de auto’s om de kerk heengaan, en de fietsers binnendoor over de Kerkbrink. Zo blijft de verbinding ‘s-Gravelandseweg – Langestraat/Herenstraat en vice versa, in stand.
Dit past ook goed in de wereldwijde trend om stadscentra (veel) fietsbaarder, en daarmee duurzamer, te maken. Zie de ontwikkelingen in Parijs en Brussel, en dichterbij huis Utrecht en Groningen.

Wij denken graag mee over de toekomst van een duurzame Kerkbrink!

Fietsersbond Hilversum

 

het voorstel, met de twee verbindingen die zouden vervallen

kerkbrink

Categorieën