Raad neemt motie aan over Fietsbeleid

Komt de politiek in beweging?

schuttersweg

Divers nieuws, met als belangrijkste: zien we de Hilversumse politiek nu voorzichtig in beweging komen? Vorige week nam de Raad namelijk een motie aan om geld te reserveren voor Fietsbeleid, op basis van een aantal argumenten die dichtbij de speerpunten van de Fietsersbond liggen. Goed nieuws dus!

Zomers Nieuws

Wij zitten niet stil (het is heerlijk fietsweer!) maar gemeente en politiek ook niet. En er zijn voorzichtig enkele gunstige ontwikkelingen te melden:

Schuttersweg

De Fietsersbond is blij verrast met het besluit om ook het noordelijke deel van de Schuttersweg, met daarlangs een aantal scholen, vervroegd tot Fietsstraat te maken.
Hier betaalt de Provincie Noord-Holland aan mee.

Tandje Erbij

De Gemeenteraad heeft afgelopen woensdag een motie aangenomen met als titel ‘Tandje erbij voor de fiets’, op initiatief van de ChristenUnie.
Deze motie verzoekt het College om voor volgend jaar meer budget vrij te maken voor een “ambitieus fietsplan”, met daarin fietsverbindingen, fietsveiligheid, fietscomfort en het aanpakken van knelpunten. Ook zou dit moeten leiden tot het aanpassen van de Mobiliteitsvisie.
Dit is zeer goed nieuws! Al deze van deze punten behoren immers ook tot de speerpunten van de Fietsersbond. Wij beschouwen dit als een flinke stap vooruit om Hilversum fietsvriendelijker te krijgen.

Link naar de motie

Schapenkamp

We zijn in gesprek met gemeente en wethouder over de sitautie rond de Schapenkamp. Hier is het fietspad aan stationszijde al enige tijd gedeeltelijk afgesloten. De reden is het (tijdelijke) nieuwe busstation, waarbij bussen in- en uitdraaien hetgeen gevaarlijke situaties zou opleveren. Gevolg is wel dat fietsers op de noord-zuid-route nu tweemaal de Schapenkamp moeten oversteken, over een smal en gedeeltelijk tweerichtingsfietspad.
Deze situatie gaat nog even duren; zeker tot voorjaar 2023 en mogelijk zelfs tot in 2024. Wij hebben voorgesteld om het fietspad aan centrumzijde te verbreden, om in elk geval het tijdelijke ongemak – en gevaar – te verlichten. Wordt vervolgd.
Ook zijn we in gesprek over de lange-termijnsituatie. In de plannen dreigt namelijk het fietspad aan stationszijde helemaal te sneuvelen. Hierdoor ontstaan ook weer extra oversteekbewegingen over de binnenring.

Link naar Brief Fietsersbond aan Wethouder over Schapenkamp

Overig politiek nieuws

Ook onder de aandacht van de Raad zijn de autoparkeergelden. Stijgen deze de komende jaren mee met de prijsindex? Dit besluit is nog niet genomen, maar wij constateren met genoegen dat men nu spreekt over ons speerpunt over autogebruik: meer ruimte voor de fiets (en voetgangers), minder voor de auto, en ontmoediging van autobezit. Een goede ontwikkeling!

Link naar het amendement

 

Categorieën

Rutger Mooij

vrijwilliger

Maker Knelpuntenkaart en verkiezingsoverzicht.