Gemeenteraadsverkiezingen: op die fiets

De Fietsersbond heeft onderzocht hoe fietsvriendelijk de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn. Zijn er concrete beloftes, of alleen algemene bewoordingen? Welke aspecten van fietsbeleid neemt de partij mee? Maximaal 5 punten zijn uitgedeeld voor programma’s die overeenkomen met de punten die de Fietsersbond Hilversum belangrijk vind voor de komende college periode:

-het centraal stellen van de fiets in alle plannen,

-fietsveiligheid (incl. oversteken),

-fietsverbindingen en fietspaden,

-fietsparkeren

-en een maximumsnelheid binnen Hilversum van 30 km/u op alle wijkwegen

De ChristenUnie scoort maximaal en is daarmee het fietsvriendelijkst. Zij gaan duidelijk uit van een ‘fiets-eerst’-principe. Ook PvdA en GroenLinks scoren hoog.
Opvallend is de lage score van D66, die wel spreekt over een transitie van auto naar fiets maar weinig concrete ideeën biedt. De SP en Leefbaar Hilversum zetten geen enkele keer het woord ‘fiets’ in het programma.

Veelgenoemde concrete maatregelen zijn betere (en gratis) fietsenstallingen bij de stations en in het centrum, een autoluwe binnenstad, 30 km/u in de stad, een doorfietsnetwerk, en fietsen naar school en sport.

De korte samenvatting krijgt u in dit beeld, waar elk heel punt een volledig fietsje is:

Scores Verkiezingsprogrammas GR22

Categorieën

Rutger Mooij

vrijwilliger

Maker Knelpuntenkaart en verkiezingsoverzicht.

Ineke Bruijn

lid van de Fietsersbond

Schilder en onafhankelijk fietsbevorderaar, moderator Facebookgroep Fietsen In Hilversum