Ontwikkeling Stationsplein

Vanaf 2019 zijn we in gesprek met de gemeente over de ontwikkeling van het Stationsplein, de omlegging van de Centrumring voor auto’s door de Koninginneweg en de afsluiting van de Kleine Spoorbomen. Dat laatste is een groot succes, door de gemeenteraad besloten. Helaas niet in 2022 zoals de bedoeling was, maar waarschijnlijk pas in 2024.

Ons standpunt is steeds geweest bij wat en hoe er gesloopt of gebouwd gaat worden. Wij willen dat er:

  • een comfortabele, logische, intuitief fietsende en veilige fietsverbinding (en aanrijdroutes) komt tussen het centrum en de oostzijde van Hilversum. Hetzelfde óók tussen Kleine Spoorbomen en de Schapenkamp over de Koninginneweg.a
  • Op de Centrumring mogen auto’s slechts 30 km/u rijden; en alles zo ingericht dat er zo min mogelijk kruisend /overstekend verkeer is.
  • in de nieuwe ondergrondse fietsenstalling voldoende fietsstallingsplaatsen komen. Volgens ons zijn er totaal 7000 plaatsen nodig. (inclusief Oosterspoorplein)
  • De nieuwe fietsenstalling moet goed bereikbaar zijn voor iedereen;
  • de fietstunnel onder het station moet verbreed worden tijdens de verbouwing van het station en het stationsplein;
  • in het algemeen willen we een autoluxe binnenstad, en veel meer plannen voor toenemend fietsverkeer in alle soorten en maten. We willen dus bredere fietspaden aangelegd zien.

We zijn niet gerust op de uitwerking.

Die nieuwe ruime fietsenstalling komt er. Gelukkig! De fietstunnel wordt níet verbreed, dat kost € 15 miljoen extra. We vrezen dat we binnenkort “gemiste kans” moeten zeggen bij een volgende planronde.

Natuurlijk is het totaal ongewenst dat het nieuwe busstation minder goed bereikbaar wordt voor fietsers.  Het fietspad bij het busstation is te gevaarlijk. De ingang van de fietsenstalling komt in de toekomst bij het begin van de Stationsstraat.

Verblijven met doorstroom

Het autoverkeer op de Schapenkamp rijdt dan nog steeds 50 km/u en moet kunnen doorrijden (“doorstroom gewaarborgd”). Dus fietsers en voetgangers krijgen een oversteek met verkeerslichten net als nu. Wij zijn dus erg teleurgesteld over de invulling van het uitgangspunt dat het nieuwe stationsplein een rustige, groene uitstraling moest krijgen, een “verblijfplaats”.

Wij blijven hierover informeren, want we blijven in gesprek met de wethouder.

Categorieën