Afspraken bij tunnelsluiting

begin september heeft de Fietsersbond Hilversum spoedoverleg gehad met de wethouder verkeer, Arno Scheepers. Ze spraken over afsluiting van de fietstunnel onder het spoor vanaf 24 september as. De gemeente kondigde deze opeens aan, als noodzakelijk.

Onze zorg was en is, dat een simpel bericht van de gemeente in de (social) media niet genoeg aandacht zou zijn om de reizen voor voetgangers en fietsers voldoende veilig te houden.

De gemeente kondigde omleidingsroutes aan, gedurende ca 8 weken.

Wij hebben aangedrongen op méér aandacht voor onveilige situaties, als de fietser zich een andere weg moet banen richting centrum. Wij wilden niet accepteren dat fietsend Hilversum het zelf maar moet uitzoeken, waar voor autoverkeer altijd duidelijke omleidingen worden aangegeven.

Wij hebben dringend gepleit voor:

  1. goede, duidelijke bebording voor fietsomleidingen;
  2. goede, duidelijke informatie aan het snelverkeer;
  3. veilige afbakening van fietsbaan en autoweg op het Oosterspoorplein en op de Noorderweg dmv afscheidingsblokken, voor voorrang van fietsers bij de Kleine Spoorbomen en op de kruising van de Koninginneweg en Langgewenst;
  4. Méér en langduriger begeleiding van verkeersregelaars, niet alleen in de spits;
  5. Snelle “groenlicht-regeling” voor fietsers bij de oversteek vanuit de Beatrixtunnel over de Schapenkamp, twee-richtingfietsverkeer aan de stadszijde van de Schapenkamp en een veilige routering naar de stationsingang.
  6. Het liefste wilden wij een vrije fietsbaan over de Schapenkamp aan de stationszijde ten koste van de busbaan maar dit is niet haalbaar voor de gemeente;
  7. De voetgangersdoorsteek via de stationshal moet gemakkelijk worden gemaakt, óók voor degenen die geen OV-kaart hebben om in- en uit te checken.

Afgesproken is dat de gemeente er alles aan zal doen om aan onze eisen tegemoet te komen. Wij zullen de komende weken nauwlettend volgen of en hoe de noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd.

Wij vragen alle fietsers en ook voetgangers ons via deze website of telefonisch via de gemeente te melden wanneer zich onduidelijke of zelfs gevaarlijke situaties gaan voordoen gedurende deze afsluitingsperiode.

Wij houden korte lijnen met de gemeente en blijven u informeren via deze site.

Categorieën